مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
واعظ موسوی عضو دبیرخانه نشست دوره‌ای اساتید:

اختصاصی مباحثات

ما میراث‌دار روش اجتهادی هزار ساله‌ایم و افتخار حوزه علمیه شیعه، پویایی و کمال‌جویی و تحول‌خواهی بوده است. همین تحول‌خواهی است که موجب شده بیش از هزار استاد در بخش عالی و خارج مشغول تدریس باشند و هزاران دانش‌پژوه را پدرانه زیر بال علمی و عاطفی خود بگیرند. ادامه 

در سفر وزیر بهداشت به قم

مخالفت‌ها با وزارت بهداشت طبیعی است؛ این‌که برخی بنای مخالفت و نارضایتی دارند، برای شما مهم نباشد/از مخالفان نترسید، هیچ بی‌مخالفی نیست؛ حتی انبیا نیز مخالف داشته‌اند. کار شما ارزشمند است و بیماران شما را دعا می کنند/شما بهترین وزیر کابینه هستید و خدمات شما در جامعه ملموس است/کار شما بسیار اثر‌گذار است و شما در دل همه مردم جا دارید/وضعیت بیمارستان‌ها نسبت به گذشته بهبود یافته و مردم نیز رضایت بهتری دارند ادامه