مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به‌مناسبت سالروز بزرگداشت شیخ اشراق

جایگاه فلسفه سیاسی در اندیشه سهروردی بدین صورت است که در حکمت بحثی، فلسفه سیاسی بخشی از حکمت عملی است که به‌طور بحثی به دست می‌­آید و در حکمت ذوقی نیز فلسفه سیاسی می‌­تواند همان جایگاه را داشته باشد؛ با این تفاوت که مبانی و مواد آن از طریق ذوقی به‌دست می­آید یا با طریق ذوقی تأیید می‌­شود. ادامه