به‌مناسبت ۹ دی

یکی از جنبه‌های غیر قابل انکار حضور حماسی ملت ایران در حماسه ۹ دی، نقش روحانیت و علمای حوزه‌های علمیه بود که باعث ماندگاری و جاودانگی این حرکت عظیم ملت ایران شد. آیت الله مرتضی مقتدایی، رئیس حوزه علمیه قم در این باره بر این باور است که روحانیت فعلی کشور، همان خواص با بصیرت مد نظر مقام معظم رهبری هستند.