شیخ عبدالسلام محمد استاد دانشگاه الازهر:

در وقاحت و بی‌شرمی برخی از گروه‌های تبشیری همین بس که در همایشی که در ۱۹۵۴ تشکیل دادند، ادعا کردند قرآن، کتابی است مجهول‌المؤلف که ما باید مؤلف آن را پیدا کنیم! ما در مصر با مسیحیان و قبطی‌ها ارتباطِ اجتماعیِ صمیمی داریم و ایشان نیز در دستگاه‌های دولتی حضور پررنگی دارند. 

مصائب تصحیح متون و شرح‌‌حال‌نویسی در گفت‌وگو با استاد رضا مختاری

درباره‌ی میراث فقهی غنا و موسیقی آیت‌الله خرازی فرمودند که این کتاب پنجاه درصد کار فقیه را انجام داده است. آیت‌الله جوادی نیز آن را سر درس می‌بردند و از روی کتاب می‌خواندند که خودش برای ما تشویق بود. بعدها مقام معظم رهبری هم در درس خارجشان در بحث غنا و موسیقی، تمام احادیث را از روی این کتاب خواندند و از آن تجلیل کردند.