اصلی‌ترین ویژگی نظریه امام که با تعریف «ولایت فقیه» عرضه گردید بر اساس یکی از اصلی‌ترین آموزه‌های مکتب اهل‌بیت‌(ع) که در مهدویت نیز محوری اصلی و اساسی در هدایت امت و جامعه دینی است، تبیین و تشریح می‌شود؛ و آن این‌که دین خداوند و پیروان آن در هیچ زمانی، بدون ولی و راهنما رها نشده‌اند.