تصحیح یک اشتباه پژوهشی

بنای بین‌الحرمین به زمان دولت صدام بازمی‌گردد که با تملک ساختمان‌های میان دو حرم انجام گرفت و پس از آن اصطلاح «بین الحرمین» وارد ادبیات عاشورایی و آیینی شد. در برخی منابع مانند دانش‌نامه امام حسین(ع) ساخت بین‌الحرمین به پس از انتفاضه ۱۹۹۱م و خرابی‌های حرم ربط داده شده است که صحیح نیست.