تأملی درباره سفرهای زیارتی

از نظر سازمان جهانی جهانگردی، مذهب به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های سفر شناخته شده است. اگر جمهوری اسلامی بتواند از جمعیت ۱میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفری مسلمانان غیر شیعه سالانه در قالب طرح‌ها و تورهای متنوع و مختلف زیارتی تنها ۱ درصد را جذب نماید، توانسته است جمعیتی بالغ بر ۱۲میلیون نفر را در برابر اندیشه‌های تکفیری مصونیت بخشیده، واکسینه نماید. ⬿

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق انسانی و آزادی‌های دینی، به‌معنی آن‌چه در عرف بین‌المللی پذیرفته شده، از هیچ فردی، صرفاً به‌دلیل انتسابش به یک اقلیت دینی سلب نگشته است؛ حتی اگر نامی از دین و گرایش مذهبی وی در قانون اساسی مزبور نیامده باشد؛ عنوان «رسمی» در قانون اساسی ایران نیز به‌هیچ‌وجه درصدد نفی حقوق و آزادی‌های دینی در غیرپیروان مذهب رسمی نیست. ⬿

در ایران نیز به تبعیت از کشورهایی چون ترکیه، مصر، عربستان، اردن و سوریه، شاید بهتر باشد که اداره تمامی امور دینی اهل سنت همه تحت مدیریت واحد و منسجمی گنجانده شود که ریاست آن با یک شورای عالی باشد. رئیس و اعضای این شورا، همگی از اهل سنت هستند و باید از سوی مقام ولایت امر و رهبری معظم انقلاب اسلامی انتخاب شوند. ⬿