مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در گفت‌وگو با مباحثات

اینکه شورای نگهبان درصدد نظام‌سازی باشد، قابل پذیرش است که البته شورای نگهبان برای انجام این کار مهم، الزاما نیازمند همکاری جدّی حوزه و دانشگاه می‌باشد، یعنی حوزه و دانشگاه باید موضوعاتِ مباحث علمی خود را از شورای نگهبان بگیرند و ارتباط منطقی میان این نهادها برقرار گردد؛ اما متاسفانه در واقعیت چنین اتفاقی رخ نداده ادامه 

حجت الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا

ایجاد «نظم اجتماعی» و «وحدت رویه در عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی» دو هدف مهم در وضع قانون است. ناظر به این دو کارویژه چه فتوایی می‌تواند معیار قانون‌گذاری قرار گیرد؟ به دلیل اختلاف فتوا در میان فقها و نیز بنابر سیره عقلا – حداقل در امور اجتماعی – رأی «شورای فقها» برای سامان جامعه اسلامی اقرب به واقع است تا رأی «یک فقیه»؛ حتی اگر آن فقیه اعلم باشد. ادامه 

کی از سؤالات مهم در کنترل قوانین از جهت تطابق یا هماهنگی بر شرع این سؤال است که با چه معیاری شورای نگهبان در این خصوص اقدام می‌کند و به‌عبارت دیگر، فتوای معیار در قانون‌گذاری کدام فتواست؟ نظر اکثر فقهای شورای نگهبان؟ نظر فقیه اعلم؟ نظر ولی فقیه؟ نظر مشهور فقهی؟ نظری که بهتر می‌تواند مصالح جامعه را تامین کند؟ ادامه