متن مشروح جلسه مناظره با موضوع «لباس روحانیت»

برای آغاز بحث از آقای اکبر نژاد شروع می‌کنم. تبیین شما از لباس روحانیت چیست و چه نسبتی را میان این مساله و مبانی دینی برقرار می‌کنید؟ اکبرنژاد: بنده از همه عزیزانی که پیگیر تشکیل این جلسه بودند، از سایت … ⬿

صبح امروز جلسه مناظره با موضوع لباس روحانیت و باحضور استاد محمدتقی اکبرنژاد و استاد ابوالقاسم سیفی مازندرانی در دفتر سایت مباحثات برگزار شد. در ابتدا حجت‌الاسلام سیدیاسر تقوی دبیر جلسه به چگونگی شکل‌گیری این جلسه پرداخت و گفت: استاد … ⬿

گزارش اولین جلسه نشست

محور دیگری که می‌توان به‌عنوان آسیب مکتب شیخ انصاری ذکر کرد، توسعه مباحث زائد است. ملاک در زائد و غیرزائد بودن، تعریف خود علم است. در تعریف علم اصول می‌گویند: «علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ»؛ بنابراین هر بحثی که نتیجه‌ی آن استنباط حکم شرعی نباشد، لغو و زائد است. ⬿