صبح امروز جلسه مناظره با موضوع لباس روحانیت و باحضور استاد محمدتقی اکبرنژاد و استاد ابوالقاسم سیفی مازندرانی در دفتر سایت مباحثات برگزار شد. در ابتدا حجت‌الاسلام سیدیاسر تقوی دبیر جلسه به چگونگی شکل‌گیری این جلسه پرداخت و گفت: استاد … ⬿

گزارش اولین جلسه نشست

محور دیگری که می‌توان به‌عنوان آسیب مکتب شیخ انصاری ذکر کرد، توسعه مباحث زائد است. ملاک در زائد و غیرزائد بودن، تعریف خود علم است. در تعریف علم اصول می‌گویند: «علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ»؛ بنابراین هر بحثی که نتیجه‌ی آن استنباط حکم شرعی نباشد، لغو و زائد است. ⬿