به مناسبت سالروز حمله به مسجد گوهرشاد؛

آیت الله حسن شیرازی-امام جمعه مشهد- علت اصلی ماجرای مسجد گوهرشاد را کشف حجاب می‌داند و عنوان می‌کند که «در قضیهٔ گوهرشاد مسئلهٔ عمده مسئلهٔ کشف حجاب بود و عمدهٔ آن قضیه همین جهت بود، و الا مسئلهٔ فشار روی روحانیت و برداشتن عمامه و خلع لباس روحانیون و نظام وظیفه مسئلهٔ جزئی بود.