برشی از سفر حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی به افغانستان

برخی علما و روحانیون دهه‌های سی و چهل را دیده‌ام که وقتی وارد روستا یا شهری می‌شدند، خیرین را جمع می‌کردند و به نیازهای اولیه مردم رسیدگی می‌کردند. وقتی می‌خواهیم در کشوری پیشرفته کاری انجام دهیم، طبیعی است که نیازهای اولیه رفع شده است و باید مراکز فرهنگی ایجاد کرد؛ اما وقتی بحث از کمک به افغانستان است، اولویت باید رفع نیازهای اولیه باشد؛ مانند کارهایی که آقای شهرستانی در سفر به افغانستان قول انجام آن را دادند. ⬿

رهیافتی از سی سال تجربه موفق؛

کمتر کسی را می‌توان در حوزه علمیه یافت که نام استاد مهدوی راد را نشنیده باشد؛ چه به خاطر تحقیقات ژرف ایشان در علوم قرآنی و چه نشر مجلات تخصصی حوزوی و دینی. ایشان از پیشگامان انتشار مجله حوزه بوده و اینک تجربیات گران‌بهای استاد برای اهالی علم و نشر حوزوی بسیار مفید است. درباره خاطرات و تجربیات گران‌بهای استاد با ایشان به گفت‌وگو نشسته‌ایم. ⬿