مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
حجت‌الاسلام بوسلیکی در گفت‌وگو با مباحثات:

بستر انتخابات چه بایسته‌ها و لوازم اخلاقی برای حضور روحانیون را در خود به دنبال دارد؟ واقعیت این است که برای بررسی پرسش شما، باید زمینه و سا ختاری را که این پرسش در آن مطرح می‌شود بررسی کرد. به … ادامه