مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دکتر ابراهیم فیاض تشریح کرد:

الآن عملاً جنگ تئوریک خلافت و امامت در ایران شروع شده است. خلافتی‌ها (مثل آقای هاشمی) می‌گویند احکام اولیه بماند و شورای فقها فتوا بدهد؛ اما امامتی‌ها (مثل آقای مصباح) می‌گویند ولایت فقیه می‌تواند در احکام اولیه هم دست ببرد؛ ولایت مطلقه به همین معناست. عرفان امامتی که رویکرد غالب در حوزه‌ی مشهد است، از اخباری‌گری زمان صفویه شروع می‌شود و به مکتب تفکیک و انجمن حجتیه می‌رسد. ادامه