مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

علی ابراهیم پور

طلبه سطح عالی حوزه علمیه قم؛ کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ

مواجهه روحانیت با خود در قاب سینما و ضرورت سواد سینمایی طلاب

«فیلم مارمولک فهمیده نشد وگرنه به جای مخالفت، تایید می شد.» نظر شما درباره‌ی این جمله چیست؟ اگر فردی معمولی آن را گفته بود، به‌ راحتی پنبه‌اش زده می‌شد و هزاران چرا و چگونه در مقابلش قرار می‌گرفت؛ اما اگر … ادامه