مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به‌مناسبت سالگرد شهادت

پس از این‌که ساواک موفق شد محل زندگی اندرزگو را در قم پیدا کند، وی به مشهد گریخت و با کمک آیت‌اللّه واعـظ طـبسی به افغانستان سفر کرد. طولی نکشید که با مقادیری اسلحه‌ به مشهد بازگشت. در طول اقامت در مشهد، با قیافه‌های متفاوت و در شهرهای مختلف سخنرانی می‌‌کرد. یک‌بار نیز طرح ترور شاه را‌ ریخت‌ که عملی نشد. او اعتقاد داشت نباید عوامل شاه را ترور کرد؛ بلکه باید خود شاه مورد‌ هدف‌ قرار‌ بگیرد؛ چون سرمنشأ همه فتنه‌ها، خود شاه است. ادامه