مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
حجت‌الاسلام دکتر حسین بستان

یکی از عوامل اثرگذار بر تشدید وضعیت بدحجابی و بدپوشی، سیاسی‌شدن آن است؛ به‌عبارت دیگر بروز این پدیده در بعضی اقشار ممکن است نوعی رفتار سیاسی باشد؛ یعنی به‌خاطر مخالفتی که با حاکمیت سیاسی کشور دارند، ممکن است بخواهند ابراز نارضایتی خودشان را از این طریق بروز دهند؛ زیرا حجاب یک آموزه‌ای است که نظام سیاسی کشور رسماً دارد ترویج می‌کند. ادامه