مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه اولین اردوی متمرکز تربیتی و خانوادگی را با عنوان «تعالی خانواده» ویژه طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور و خانواده‌های آنان برگزار کرد. ادامه