مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
حجت‌الاسلام محمد شهبازیان:

این جریان فعالیت خودش را با روحانیت آغاز کرده است؛ چون روحانیون مبلغ هستند و مردم حرفشان را می‌پذیرند. جریان‌های دیگر، این‌‌قدر در میان روحانیون طرفدار ندارند. الآن در حوزه علمیه قم حدود ۴۰ نفر جذب این جریان شدند که یکی از ‌آن‌ها آقای فتحیه است؛ کسی که هسته مریدان احمد حسن را در دانشگاه صنعتی اصفهان تشکیل داد. دو سال قبل هم ده نفر از لیدرهای‌شان در مشهد دستگیر شدند که هشت نفرشان روحانی و همه از اساتید حوزه‌های علمیه مشهد و سمنان بودند. ادامه