مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
آیت‌الله سیدمحمدرضا حسینی جلالی:

در طول قرن‌ها تاریخ فرهنگ اسلام، شیعیان پیشتاز و یکه‌تاز در حفظ حدیث پیامبر(ص) و عترت (ع) بودند؛ درحالی‌که خلفا به اسم اسلام از نوشتن و یادداشت کردن به‌شدت منع می‌کردند؛ بلکه آن را می‌سوزاندند و از بین می‌بردند و محدثان را تهدید و حبس می کردند. ولی امیرالمؤمنین(ع) و خاندان گرامیش طبق امر رسول اکرم(ص) و با کمال قوت با این بدعت معارضان حدیث و دشمنان دین، مقابله می‌کردند و حدیث ناب محمدی را از ابتدا حفظ و منتشر می‌کردند. ادامه