مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مجتبی حمیدی اصفهانی

استاد سطوح عالی حوزه علمیه اصفهان

نامه یکی از اساتید حوزه به شورای عالی حوزه‌های علمیه

«وحدت رویه» موجب کنار رفتن رقابت و به تبع آن نابودی پیشرفت خواهد شد که نتیجه‌ای جز سکون و ازبین رفتن استعدادها نخواهد داشت. از سوی دیگر فراخواندن و اجبار همه طلاب به حرکت در یک مسیر خاص ـ که فقط مورد تأیید و رضای عده‌ای محدود از بزرگان علماست ـ نیز یعنی نادیده گرفتن استعدادهای طلاب و از آن مهم‌تر نادیده گرفتن نظرات مقابل که گاهی با گذشت زمان معلوم می‌گردد که قوی‌تر و صحیح‌تر بوده است. ادامه