مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

محمد خرسند

امام جمعه فقید کازرون که در سحرگاه ۸ خرداد (۲۳ رمضان) سال ۱۳۹۸ به ضرب چاقو مقابل منزل خود به شهادت رسید.

در دو سال اخیر ماجرای اختلافات قومیتی یا تقسیمات جغرافیائی بین کازرون و مناطق اطراف بارها در رسانه‌ها حتی رسانه‌های بیگانه منتشر می‌شد. اما آنچه که مورد توجه قرار گرفته بود محوریت امام جمعه فقید در این اعتراضات بود. ایشان توانسته بودند ملجأ و پناهگاه بسیاری از این اعتراضات باشند. ادامه