مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر ذاکرخمی

این کار باعث می‌شود این آثار گران‌قدر همراه با گزاره‌های عملی و سیره‌ای وارد سطح زندگی مردم شود؛ به تعبیر دیگر باعث می‌شود این آثار به جامعه معرفی شود و حوزه نیز نسبت به آن‌ها اهتمام بیش‌تری داشته باشد. ادامه