مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

عقل ارتباطی که با رویکرد انتقادی می تواند با دیگران وارد گفت­ وگو شود، حتماً حوزه عمومی را یک­طرفه تحریف نخواهد ساخت. امام موسی صدر توانست در دوره‌ی فعالیتش، یکی از آرمانی­ ترین الگوهای گفت­ وگو با شرق و غرب و نیز میان مسلمانان را ایجاد کند. او برای وضعیت بحران­ زده جهان اسلام، تکنیک‌هایی عملی به ما می‌آموزد. جا دارد منش و اندیشه‌ی وی – که در دوران کنونی فراموش شده – احیا گردد تا برخی مشکلات حیطه انسانی مسلمانان را کاهش دهد ادامه