مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

سید هادی حسینی اصل

طلبه – استاد زبان

یادداشت وارده

آیا هر طلبه‌ای توانایی، استعداد، ذوق و بصیرت لازم برای تعامل با یک غیر مسلمان یا غیرشیعه را دارد؟ آیا رفع تزاحمات بین احکام شرعی (که در محیط بیگانه بسیار اتفاق می‌افتد) از هر طلبه‌ی و در هر سطحی برمی‌آید؟ از سوی دیگر تمحض در آموزش زبان و دائمی‌بودن آن امری است لابد منه؛ لذا کم نیستند طلابی که وارد این عرصه می‌شوند و طبیعتاً – اگر به هزاران دلیل بعد از چند ترم ناقابل انصراف ندهند – پس از مدتی فرصت کافی برای مطالعه دروس اصلی حوزوی نخواهند داشت. ادامه