مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
جامعه‌شناسی کنشگری روحانیت در انتخابات (۲): دکتر علیرضا شجاعی زند

برای روحانیت مهم نیست که بر قدرت باشد یا در قدرت. این‌ها صورت مسأله است؛ در هر زمانی و بر حسب شرایط و مصالح ممکن است در قدرت باشد یا بر قدرت. برای روحانیت مهم این است که در صحنه باشد و برکنار از قدرت و بی‌اعتنا به جامعه و مناسبات قدرت نباشد. همچنین روحانیت باید توجه کند قدرت چه مسیری به‌دست آمده است (با زور و شمشیر یا…) و در چه مسیری از آن استفاده می‌شود و چه اهدافی را دنبال می‌کند. بنابراین بر قدرت و در قدرت بودن اهمیت ثانویه دارد. ادامه 

دکتر علیرضا شجاعی زند

همان‌‌طور که روزگاری دين مهم‌ترين مسأله‌ی مدرنيته بوده است، مدرنيته نيز مهم‌ترين مسأله‌ی اديان در اين روزگار است. وضعیت هژمونیک مدرنیته، دین را به واکنش و پاسخ‌گویی وادار کرده است. پيش‌فرض ما در سراسر بحث‌های «دين در زمانه و زمينه‌ی مدرن» اين است که دين در حال بازيگری در زمين ديگری است و هنوز به موضعی ايجابی و بستر همراه برای آشکاركردن ظرفيت‌های وجودی خويش نايل نيامده است. ادامه 

گزارش نشست علمی/دکتر شجاعی زند

اگر مذاکرات دوازده‌ساله‌ی هسته‌ای، در دوره‌ی اخير به نتيجه رسيده، بيش از هر چيز مربوط به «آمادگي طرف مقابل» براي توافق بوده است و این آمادگی به دو دليل پدید آمد: ۱. افزايش قدرت منطقه‌اي ايران (آن‌هم نه صرفاً نظامی)؛ ۲. علامت‌‌هايي که دولت منتخب داد؛ علامت‌هایی همچون :آشتي با دنيا، بحث از الگوي توسعه‌ی غرب‌محور، نشان دادن عطش براي گفت‌وگوي تلفني و… ادامه