مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به‌مناسبت درگذشت حجت‌الاسلام جعفر شجونی

از کوچک‌ترین موقعیت‌ها بهره می‌برد برای سخنرانی؛ زمانی که مردم به منزل آیت‌الله سید احمد خوانساری رفتند تا ایشان را به مبارزه علیه شاه دعوت کنند، شجونی بر روی دوش مردم سخنرانی می‌کند. پسرش محمد، زمانی که پیش از انقلاب در آمریکا تحصیل می‌کرد، در تماسی با پدر گفته بود: «ما این‌جا مبارزه کردیم و ماشین شمس پهلوی را سوزاندیم و خانه‌ی او را خراب کردیم و پلیس ما را گرفته است». ادامه 

حجت‌الاسلام جعفر شجونی:

ما می‌دانستیم که رژیم قابل اصلاح نیست، چون چند بار انقلاب شد در مملکت، و اینها تغییر روش ندادند. به همین دلیل بود که امام دست آخر گفت باید از بین بروند؛ ما همان راه و روش امام را تعقیب کردیم. اوایل در نهضت ما با شهید نواب صفوی بودیم و قصد ما اصلاح رژیم بود؛ ولی بعدها دیدیم نه، اینها قابل اصلاح نیستند؛ بنابراین در فکر تغییر رژیم افتادیم. ادامه