مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
حجت‌الاسلام سیدمحسن صالح:

ما سياست را تابع اخلاق می‌دانیم و به همین دلیل آن جمله معروفی که می‌گوید هدف وسيله را توجيه می‌كند، از نگاه اسلام مقبول نیست. مشی سیاسی جامعه‌ی مدرسین هم این‌گونه است. در قضيه آقای صانعی، يادم هست آيت‌الله يزدی وقتی مطلع شدند كه برخی درصدد انجام اقداماتی هستند (مانند این‌كه درس ايشان را تعطيل كنند) برخورد كردند و گفتند: اگر درس ايشان یا دفتر ایشان تعطيل بشود ما برخورد می‌كنيم. ادامه