مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

سید زین‌العابدین صفوی

مدرس اخلاق و معارف اسلامی

اکنون تریبون‌دارانِ مذهبی در ایران اختلاف چندانی با هم ندارند. اگر اختلافی هست میان واعظان و مردمی است که دیگر به این تریبون‌ها وقعی نمی‌نهند. سکوت حوزه علمیه قم در برابر حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی اجازه
ادامه