مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گزارش نشست علمی

اگر اکمال دین به غدیر و تحقق جامع دین هم به تحقق تمدنی آن است، چگونه با غدیری که در آن اختلافات بنیادین وجود دارد، می‌توان امت اسلامی را خلق کرد و انسجام اجتماعی را در مقیاس تمدنی به‌وجود آورد؟/تبیین مسأله ولایت به‌معنای امامت و زعامت سیاسی می‌تواند بستر مناسبی برای شکل‌گیری اتحاد اسلامی و حتی اخوت انسانی باشد. ادامه