مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
نگاهی دیگر به جریان‌شناسی حوزه:

دکتر طباطبایی‌فر: اسپریگنز بر این عقیده است که در یک موضوع، هر متفکری با توجه به بحرانی که در آن موضوع تشخیص می‌­دهد، سعی می‌­کند راه حلی را ارائه نماید. مبنای کار در این کتاب، نظریه­‌ی ایشان است؛ تلاش کردم بدانم دغدغه‌­ی اصلی هر یک از این جریانات متکثر در حوزه‌­ی علمیه‌­ی قم چیست و چه چیزی بحران و مسأله­‌ی اصلی آن‌ها بوده است و در مقابل چه بحران‌­هایی این راه‌حل‌­ها را ارائه کرده‌­اند. ادامه