مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

محمد حسین علی‌اکبری

محقق گروه فرهنگ و تمدن اسلامی

فقر و تهیدستی، همچنان از مهم‌ترین مشکلات جوامع بشری است و جهان متمدن امروز، بیش ازگذشته شاهد پیامدهای تلخ و ناگوار آن است و کاهش و علاج آن را می‌طلبد. این پژوهش سعی دارد با بررسی سیره‌ی حضرات معصومان(ع) و تبیین شیوه‌ها و راهکارهای مختلف آنان در فقر زدایی، به این پرسش پاسخ دهد که معصومان(ع) در کاهش و علاج فقر، چه شیوه‌ها و راهکارهایی را اتّخاذ کرده‌اند. ادامه