مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
حوزویان و رسالت اجتماعی

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین علی نظری منفرد

لازم است که روحانیون وارد جامعه شوند و حرف مردم را بشنوند. اما اینکه روش ورود و مشارکت باید به چه شکل باشد، با توجه به زمان و مکان، متفاوت می‌شود. مشارکت اجتماعی روحانیت، مزاحمتی با رسالت اصلی روحانیت ادامه 

اولویت‌های مدیریت حوزه

جریان سیستمی و عملکرد مدیریت علمی حوزه برای ارتقای سیستم آموزشی و به‌روزکردن حوزه‌های علمیه، با تقلید از سیستم آموزش دانشگاهی – مثل ترمی‌شدن نظام آموزشی و شیوه‌های ارزشیابی دانشگاهی – باعث تضعیف روحیه‌ی حقیقت‌یابی و ارزش نفس‌الامری تفقه و تعلم و تنزل خصائص مؤثر و مهم آموزش سنتی – مانند مباحثه‌ی دروس، پیش‌مطالعه و پیش‌مباحثه – در بین طلاب گشته است. ادامه