مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

بیست و دومین درس‌گفتار درباره ناصر خسرو، با عنوان «ذهن، زبان و آگاهی دینی: تقریر ناصرخسرو» در شهر کتاب مرکزی برگزار می‌شود. سید محمد عمادی‌حائری در این دوره از درس‌گفتارها می‌کوشد نظریه‌ ناصرخسرو در باب آگاهی دینی را شرح دهد؛ … ادامه