مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
کرسی نقد

یکی از دلایلی که خروجی این کار مناسب نیست این است که برداشت درستی از اخلاق اسلامی نشده است؛ اخلاق اسلامی در آثار مختلف پراکنده است. بسیاری از مباحث اخلاق اسلامی در کتب کلامی ماست که در این اصطلاح‌نامه به آن پرداخته نشده است. به اخلاق فلسفی هم در این اثر توجه نشده است. به همین علت است که مثلاً در منابع این کتاب نامی از ابن سینا نیست؛ در صورتی که آثار ابن سینا در اخلاق بسیار مهم است. ادامه