مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
در گفتگو با حجت‌الاسلام دکتر الویری بیان شد؛

اتقان علمی و احاطه بر همه جوانب بحث و همچنین خوش‌تقریری و خوش‌بیانی و بیان روان که حکایت از این سلطه علمی می‌کند،‌ به نظر من باید به عنوان دو ویژگی اصلی درس آیت الله سید حسین مصطفوی در نظر گرفته شود. ادامه