مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
جایگاه ملت و دولت در فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)

از نظر تحلیل ماهیت دولت در نظر امام(ره) می‌توان گفت که ولایت سیاسی، دائرمدار مصلحت عامه است. بنابراین ولایت سیاسی مقید به دو امر است: یکی اختیارات عرفی عقلایی و دیگر احراز و تأمین مصلحت عامه. در بیان امام خمینی(ره) این دو امر، دوحقیقت متفاوت نیستند؛ بلکه دو جنبه از یک حقیقت‌اند؛ زیرا اختیارات دولت برای احراز مصلحت عامه است و این احراز مصلحت با دولت و اختیارات آن تأمین می‌گردد. ادامه 

گفت‌وگو با حجت الاسلام دکتر داود مهدوی‌زادگان؛

آنچه این گفت‌وگو را از سایر گفت‌وگوهای هم‌سنخ با خود متمایز می‌سازد، نگاه متفاوت حجت الاسلام دکتر داود مهدوی‌زادگان است که بر خلاف خیلی‌ها که قائل به چالش و بحران برای دنیای اسلام در مواجهه با سکولاریسم هستند، معتقد است این سکولاریسم بود که با ورودش به جهان اسلام و ایران اسلامی به چالش جدی کشیده شد. ادامه