مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
نگاهی به تبصره جدید آیین‌نامه آموزشی حوزه‌های علمیه

از مهم‌ترین آسیب‌های این طرح، ضعف بینشی متولیان امر در مدارس علمیه و تعداد اندک کادر و اساتید مسلط به روش‌های پژوهشی و توان‌مند در راهنمایی و ارتقای مهارت‌های طلاب گران‌قدر است. ادامه