مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
در منش رفتاری محمد باقر مُهری

محمدباقر مهری با تأسی به امام خمینی(ره) می‌گفت: «تفرقه‌افکنان مذاهب اسلامی، نه شیعه‌اند و نه سنی؛ بلکه مزدوران استعمارند». وی با همین سلوک بود که تفرقه ‌افکنی میان شیعه و سنی را روا نمی‌دانست. وی در مواجهه با علمای اهل سنت، مستمسک دینی و تحقیقات علمی را شیوه رفتاری خود قرار داده بود. ادامه