مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
ّبه‌مناسبت بیست‌ویکمین سالگرد ارتحال آیت‌الله طاهرشمس گلپایگانی

امام جمعه‌ی یکی از شهرهای چهارمحال بختیاری نقل می‌کرد روزی مرحوم آیت‌الله طاهر شمس از قم به من زنگ زدند و گفتند: طلبه‌ای هست که دوست دارد در یکی از روستاهای دورافتاده‌ی آن‌ مناطق تبلیغ کند؛ پول هم نمی‌خواهد؛ شاید بتواند کمکی هم به مردم آن‌جا بکند! عرض کردم: ما استقبال می‌کنیم حضرت آقا. فردا دیدیم آیت‌الله طاهرشمس خودشان آمدند و گفتند: آن منبری خود بنده هستم! ادامه 

از همان موقعی که رضاخان برای تلسط به ایران به عنوان جمهوری طرح رئیس جمهوری خود را می‌ریخت، در مقام بر آمد از علمای بزرگ به زور و تهدید امضا بگیرد. اما آیت الله صافی با او مخالفت کرد و نه تنها خود از امضا و تأیید رئیس جمهوری رضا خان سرباز زد بلکه علمای بزرگ دیگر همچون آیت الله آقا شیخ محمد سعید و حاج میرزا محمد باقر امامی را نیز به مخالفت برانگیخت. ادامه