مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه خبرنگاران حوزه دین حکم مبلغان دین را دارند، گفت: خبرنگاران و رسانه های حوزه دین رسالت بسیار سنگینی بر دوش دارند. آیت‌ﷲ علیدوست در گفتگو با خبرگزاری «حوزه»، … ادامه