مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آیت‌ﷲ مکارم شیرازی در جلسه درس خارج چهارشنبه ۲۰ دی ۹۶:

  • خوشبختی آن‌جاست که دشمن ملت ایران را نشناخته و غافل از این است که ملت ایران پشتیبان نظام، دین و قرآن هستند. دشمن چطور خیال می‌کند چنین ملتی را می‌توان تکان داد.
  • در گوشه و کنار می‌بینیم افرادی می‌خواهند بعد از خاموش شدن آتش فتنه، نزاع‌های حزبی و جناحی راه بیاندازند؛ باید تذکر داد که امروز روز وحدت است؛ تضعیف قوه مجریه، قضائیه و مقننه صحیح نیست؛ در همه مشکلاتی وجود دارد که باید به فکر اصلاح باشند.
  • باید بدانیم این فضای مجازی تا اصلاح نشود مشکل حل نخواهد شد. در اخبار آمده که ۱۵هزار شغل در این فضای مجازی فعال است که با قطع آن به مشکل خورده‌اند. نکته این است که آیا عاقلانه است ۱۵هزار شغل را ببریم در فضایی که تمام اختیاراتش دست دیگران است.
  • در اخبار شنیدیم که شهرداری تهران محلی را برای اعتراضات در نظر گرفته است؛ کار خوبیست؛ اما بشرطی که مسئولین هم بیایند و اعتراضات را بشنوند؛ اعتراض با حضور مسئولین به نتیجه می‌رسد؛ هر گروهی بیاید اعتراض و راه حلش را بگوید و به یک جمع بندی برسند تا مشکل حل شود.
  • برخی توجیه می‌کنند و می‌خواهند این اعتراضات را از مسائل معیشتی مردم دور کنند؛ واقعیت‌ها را تلخ و شیرین باید پذیرفت؛ اعتراضات از مسائل معیشتی سرچشمه می‌گیرد و باید به فکر درمان بود.
  • برخی فکر می‌کنند سعادت این است که به مقام والایی برسند؛ از دین و ایمان خود مایه می‌گذارند؛ و برخی خیال می‌کنند سعادت در ثروت انبوه و سرمایه‌های زیاد و کاخ‌های متعدد است و همه چیز خود را در این راه می‌گذارند؛ ولی مهم آرامش روح است که با این مسایل به دست نمی‌آید.
منبع: ایسنا