مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

حسام‌الدین آشنا در یادداشتی درباره سخنان روز جمعه سید حسن نصرﷲ:

دانش، ذکاوت، دقت و سیاست شناسی سید حسن نصرﷲ مثال عالی و نمونه الگوواری برای چهره‌ها، سخنگویان و به‌ویژه شخصیت‌های روحانی در جریانات سیاسی داخلی ایران است؛ او کاملاً به جایگاه، هویت و چارچوب‌های گفتمان فکری و سیاسی خود آگاه است. سخنرانی او را از این جنبه‌ها می‌توان مورد توجه قرار داد:

۱. برای مخاطب و حامیان خود ارزش و احترام قائل است، به آن‌ها تحلیل و چارچوبی برای بررسی حوادث به شیوه‌ای منطقی و سازگار با داده‌ها و تحولات می‌دهد.

۲. تنظیم رابطه با دیگر کیان‌های سیاسی و گروه‌های رقیب را جدی می‌گیرد و در عین حال که به منافع و مصالح جریان خود و تشخیص آن‌ها وفادار است، موضعی اخلاقی و هم‌ساز را اتخاذ می‌کند.

۳. به تبعات مواضع و اظهارات آگاه است و در تنظیم رابطه با جریانات سیاسی آن را به‌کار می‌گیرد و به تعهدات و مواضع خود پایبند می‌ماند.

۴. به فرق میان اظهار قدرت و اقتدار خود در مقابل دشمن خارجی به‌ویژه اسرائیل با اظهار فضل یا منت یا سهم‌خواهی یا قدرت‌نمایی در مواجهه با داخل لبنان توجه دارد و از کاربست مورد دوم آگاهانه اجتناب می‌کند.

۵. پختگی، آرامش، صبر و اخلاقی‌بودن و اجتناب از قرار گرفتن در موضع نفع‌گرایی را به مخاطب خود القا می‌کند و بر هماهنگ‌بودن آن با همه سخنان قبل و بعد خود توجه دارد.

منبع: شفقنا