مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
متن کامل مناظره حجج اسلام موسویان و رهدار (بخش دوم)

موسویان: امام خمینی(ره) نگاهشان در مسائل اجتماعی این بود که باید به عموم جامعه نگاه کرد؛ نه به خواص؛ ملاک ما عموم جامعه است؛ مرحوم نایینی هم می‌گوید: «وَشاورهم» یعنی با همه‌ی مردم و این هیچ قیدی ندارد/رهدار: بقیه هم گفته‌‌اند ادامه‌ی «وَشاورهم»، «فَاذا عزَمتَ» است؛ نگفته است «فَاذا عزمتُم»؛ گفته مشورت کن؛ یعنی هیچ الزامی به نتیجه‌ی مشورتی که آقایان می‌دهند نیست. ادامه 

متن کامل مناظره حجج اسلام موسویان و رهدار (بخش اول)

موسویان: امام خمینی می‌فرمایند: «حکومتی که مبتنی بر رأی مردم نباشد، مشروعیت ندارد. فرض کنیم شاه خیلی فرد صادقی است؛ خیلی هم خدمتگزار است؛ حالا اگر مردم یک خدمتگزار را نخواستند باید چه‌کار کنند؟/رهدار: خواندن تکه‌ای از متن، از نگاه روشی غلط است؛ همان امام می‌گوید: اگر شما نمایندگان قاطبه‌ی ملت روزی در برابر اسلام بایستید، این پیرمرد که می‌بینید یک‌تنه در برابر شما خواهد ایستاد. ادامه