مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به‌زودی انجام می‌شود؛

مدیر اجرایی مرکز آموزش‌های تخصصی فقه، از برگزاری دومین آزمون دوره «فقه القضا»، با شرکت بیش از یک هزار طلبه در روز ۱۵ تیرماه، در قم خبر داد. ادامه