مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

در دیدارهای حجت الاسلام شهرستانی در استان اردبیل، شخصيت‌هاي استاني، امامان جمعه، استاندار، فرمانداران و ديگر رؤساي شهری، حضور داشتند. ائمه جمعه و جماعات شهرهاي اطراف نيز با آگاهي از آمدن اقاي شهرستاني به شهر اردبيل آمده و با ايشان ديدار و گفت‌وگو نمودند؛ ازجمله آيت‌الله مجتهد شبستري امام جمعه تبريز و نيز امام‌جمعه اروميه ادامه