مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مهندس سید موسی خوئی متولد ۱۳۲۷ در نجف از مبارزان سیاسی در عراق بود. وی در گفت‌وگوی تصویری با مباحثات به بیان ارتباط آیت‌ﷲ‌العظمی خوئی با شهید صدر، امام خمینی و دیدار ایشان با فرح و صدام پرداخته‌است. وی در … ادامه