مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
تا پایان مرداد ۱۳۹۴ تمدید شد؛

حوزه علميه خراسان همواره به‌عنوان يكی از كهن‌ترين مراكز علمی جهان اسلام عالمان و فرهيختگان برجسته‌ای را در خود تربيت نموده است كه از آن جمله مورخ و محدث سترگ علامه حاج شيخ عزيزﷲ عطاردی قوچانی با ۷۰ سال مجاهدت علمی … ادامه