مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گزارش از کتاب؛

در بخشی از این کتاب، اقسام و مصادیق اتانازی مورد بررسی قرار گرفته است؛ اتانازی مستقیم (فعال) که در آن به شخص مریض، دارویی تجویز و خورانده می‌شود که نتیجه مستقیم آن کشته شدن او است، و همچنین اتانازی غیرمستقیم (غیرفعال) که در آن پزشک از معالجه ممانعت می‌کند و در نتیجه آن مریض نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. این پژوهش ارزشمند، همچنین با نتیجه‌گیری و پیشنهادات و بیان استفائات مراجع معظم تقلید به پایان رسیده است. ادامه