مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
در حاشیه اقدام تامل برانگیز

سطوح مختلف حوزه از مراجع عظام تقلید گرفته تا اساتید و فضلا و طلاب درباره همه مسائل سیاسی دارای نظر و عقیده هستند و در این زمینه باید حضور فعالی نیز داشته باشند، اما هیچ گاه نباید نام و اعتبار حوزه‌های علمیه برای اشخاص یا جریان‌های سیاسی هزینه شود. ادامه