مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
بررسی دیدگاه امام خمینی (ره) درباره عید نوروز؛

اگرچه برخی کوشیده‌اند ریشه‌های عید نوروز را در کلام بزرگان دینی جست‌وجو کنند، ولی غالب فقیهان، این عید را در حاشیهٔ اعیاد اسلامی قرار داده‌اند. نگاه امام خمینی (ره) نیز مستثنی از سایر فقیهان نبود. ایشان عید نوروز را در کنار اعیاد دینی و مذهبی تفسیر می‌کردند. ادامه